Viktiga åtgärder då olika tabletter tillverkas i samma tablettmaskin

I vissa jobb kan man använda samma maskin flera gånger. Om man ska göra tabletter så måste man tänka i andra banor.

Det kan ju vara så att tabletterna blandas ihop. Även i en tablettmaskin är det viktigt att ingredienserna inte blandas samman.

Det ska du tänka på när du tillverkar tabletter

Tillverka bara tabletter där det är säkert. Om du ska göra någonting större kan du behöva organisera arbetet.

Kanske saknar du en ingrediens eller två? Det kan också vara bra att se över att den tidigare produktionen i den tablettmaskin som ska användas är avklarad. Det är viktigt att allt är rent.

Ta en ingrediens åt gången. Om du jobbar metodiskt och koncentrerat så kommer du att lyckas. Producera inte mer än vad du behöver. Det är för att utesluta att du blandar ihop tabletterna.

Tvätta även de maskiner som inte använts. GMP handlar om god tillverkningssed. Det hindrar att misstag begås även om det kan kännas onödigt för den som gör det. Om du vill vara på den säkra sidan kan du även prova att journalföra det.

Dessa verktyg behöver du till produktionen

Det är viktigt att alla verktyg är rena innan tillverkningen av tabletter kan börja. Människor som är med i tillverkningsprocessen är också verktyg. Kläderna du har ska vara anpassade för det du ska göra.

Linne är ett bra material som inte fäller och som är lätt att hålla rent. Att jobba vid tablettmaskin kräver en korrekt klädsel. Arbetskläderna bör vara sådana att de täcker hela kroppen. Att tvätta händerna ska göras till en rutin. Det minskar risken av bakterier och virus.

När man är klar med en produktion så är det bra att tvätta de arbetsplagg som bars. Om du ska fortsätta att producera så kan du bara byta kläder. När du inte har tillgång till tvättmaskin. Vissa tvättmedel är farliga att använda då de stannar kvar på kläderna.

Förutom rena kläder så är det också viktigt med skyddsutrustning för personal. Handskar som är lätta att manövrera fingrarna i är viktiga. De skyddar både den som tillverkar tabletterna och själva tabletten.

Det kan också vara viktigt att se över skor. tabletter
Inte bara för att den som ska stå och tillverka tabletterna i en tablettmaskin behöver ett gott stöd. Vissa skor är bättre än andra för detta ändamål.

Droger kan vara känsliga

filmdragerade

Det finns mediciner som är extra känsliga vad gäller överföring mellan olika produktioner. Det kan vara så när man använder levande mikroorganismer. Då måste du ha särskild skyddsutrustning.