Glada baby med Bingo i bilen

I AMERIKA kallas det för Roadkill bingo och det är en bra benämning på hur ett spel kan få barnen att ha kul och vara upptagna under långa bilturer.

Roadkill bingo är ett spel där bilderna av 24 olika djur placeras slumpmässigt i ett rutnät, tryckt på papper eller kartong.

När ett utav de valda exemplaren utav en av dessa kreatur syns så markeras detta av en utav spelarna med någon art utav penna.

Små pokerchips kan också användas för att beteckna markerade djur, men gupp i vägen gör detta till ett sämre alternativ.

Traditionellt är det blott den första personen som upptäcker djuret som får accentuera analog bild.

Som i vanlig bingo är syftet med spelet att hitta en serie av fem kreatur som är i samma rad alternativt kolumn på bingobrickan.

I samma ögonblick som fem i rad uppnås, är spelaren skyldig att skrika “bingo”, högt samt explicit, samt spelaren sägs har “fått en bingo. ”

Priser för bingo är typiskt beslutat före påbörjandet utav varje spelomgång.

Märkning av fem djur i rad vars bilder är längs en diagonal på ett kort räknas oxå som en bingo.
Fyra hörn kan också räknas som en bingo.

Centret är mestadels fritt, som innebär att inga djur ska upptäckas för att accentuera det.

Tvist och gräl kan bilda i baksätet när ett djur är markerat men som inte tekniskt klassificerats som ej bör varit det, samt när ett par besökare samma tid får Bingo.

Besökare i framsätet innehar en klar favör, emellertid måste föraren äga någon annan markera sitt kort.

Modeord bingo

Modeord som nyttjas i bingo är ett bingo-liknande spel där deltagarna förbereder bingobrickor med slagord samt kryssar bort dem när de yttras under en händelse, exempelvis ett konferens alternativt anförande.

Målet med spel är att pricka av ett predisponerat mängd glosa i rad samt efter att skrika “Bingo! ” (Eller “Skitsnack! “).

Modeord bingo spelas vanligt i tillfällen vari publiken upplever att talaren, i ett försök att dölja bristen på autentisk erfarenhet, blott sprutar ur sej en mängd paroll snarare än att ge info alternativt idéer av verkligt nytta.

Affärsmöten ledda utav inbjudna talare alternativt anmärkningsvärda personligheter från högre opp i löneskalan ses mestadels som ett bäst chans, eftersom det tungomål som används utav dessa ofta innehåller förutsägbara hänvisningar till svårbegripliga affärsidéer, som är perfekt för användning i skapandet av bingobrickor med skitsnacksord.

En viktig del av spelet är att få modet att faktiskt skrika “Bingo! “.
För att avstyra de tillrättavisningar som sannolikt skulle bli följden av det får deltagarna betrakta varandra samt tyst forma ordet “Bingo”.

En val variant kräver att den individ som innehar uppnått bingo höjer sin hand samt nyttjar ordet “Bingo” inom ramen för en inlägg eller fråga.

Ett litet antal exempel på en liten bingobricka med blaja:

Användarcentrerad, klinisk management, skalbar, strategisk, milstolpe, relation, organisk, bandbredd, riktmärke, tänket.

Modeord Bingo skapades 1993 av Silicon Graphics Principal Scientist Tom Davis, i kooperation med Seth Katz.

Begreppet populariserades utav en Dilbert band i 1994, vari karaktärerna spelar detta under ett kontorsmöte.

Ett dokumenterat exempel inträffade när Al Gore, då vicepresident i USA, bekant för sin liberala användning utav olika hypade teknikslagord, talade på MIT: s 1996 examen.

Hackare hade delat ut bingobrickor som innehöll slagord till examensklassen.